ΑΡΧΙΚΗ

Το Θεμελιακό Εργαστήριο Αποκατάστασης (Θ.ΕΡ.ΑΠΟ)

Το Θ.ΕΡ.ΑΠ.Ο ιδρύθηκε το 2013 με εσωτερική χρηματοδότηση από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) προς την Καθηγήτρια του τμήματος Αποκατάστασης Δρα. Κάκια Πετεινού. Στεγάζεται στους χώρους του προγράμματος λογοθεραπείας, του Τμήματος Επιστημών Αποκατάστασης, που υπάγεται στη Σχολή Επιστημών Υγείας του ΤΕΠΑΚ. Το Θ.ΕΡ.ΑΠ.Ο είναι από τα πρώτα βασικά ερευνητικά εργαστήρια αποκατάστασης στην Κύπρο σε κρατικό Πανεπιστήμιο και εξειδικεύεται κυρίως σε συστηματικές διαχρονικές μελέτες της γλωσσικής κατάκτησης και γλωσσικής αργοπορίας κυρίως στη βρεφική, νηπιακή και προσχολική ηλικία. Απώτερος στόχος της ερευνητικής δραστηριότητάς του είναι η μελέτη της τυπικής και πρώιμης γλωσσικής ικανότητας και δυσκολίας στην παραγωγή και αντίληψη της γλώσσας μέσω καινοτομικών ερευνητικών μεθόδων και  ανάπτυξης ευαίσθητων και αξιόπιστων διαγνωστικών εργαλείων γλωσσικής αξιολόγησης και γλωσσικής αποκατάστασης σε παιδιατρικό και προσχολικό πληθυσμό.

Το ΘΕΡΑΠΟ στοχεύει:

  • Στη μελέτη της πρώιμης γλωσσικής ανάπτυξης σε τυπικούς και μη τυπικούς πληθυσμούς,
  • Στην ανάπτυξη αξιόπιστων εργαλείων διάγνωσης/αξιολόγησης για την ανίχνευση του τυπικού και άτυπου προφίλ ομιλίας και γλώσσας, 
  • Στην εκπόνηση μελετών που βασίζονται στη θεωρία και σε στοιχεία για διαταραχές επικοινωνίας που εξετάζουν σειρά από γλωσσικά χαρακτηριστικά σε παιδιά με πρώιμη γλωσσική καθυστέρηση με απώτερο στόχο τον προσδιορισμό προγνωστικών παραγόντων που συμβάλουν στην εξέλιξη της χρόνιας γλωσσικής διαταραχής,
  • Στην προαγωγή των επιστημών αποκατάστασης λόγου σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.