Αρχική

Το Θεμελιακό Εργαστήριο Αποκατάστασης (Θ.ΕΡ.ΑΠΟ)

Το Θ.ΕΡ.ΑΠ.Ο δημιουργήθηκε το 2013 με εσωτερική χρηματοδότηση από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) προς την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του τμήματος Αποκατάστασης Δρα. Κάκια Πετεινού. Στεγάζεται στους χώρους του προγράμματος λογοθεραπείας, του Τμήματος Επιστημών Αποκατάστασης, που υπάγεται στη Σχολή Επιστημών Υγείας του ΤΕΠΑΚ. Το Θ.ΕΡ.ΑΠ.Ο είναι από τα πρώτα βασικά ερευνητικά εργαστήρια αποκατάστασης στην Κύπρο σε κρατικό Πανεπιστήμιο και εξειδικεύεται κυρίως σε συστηματικές διαχρονικές μελέτες της γλωσσικής κατάκτησης και γλωσσικής αργοπορίας κυρίως στη βρεφική, νηπιακή και προσχολική ηλικία. Απώτερος στόχος της ερευνητικής δραστηριότητάς του είναι η μελέτη της τυπικής και πρώιμης γλωσσικής ικανότητας και δυσκολίας στην παραγωγή και αντίληψη της γλώσσας μέσω καινοτομικών ερευνητικών μεθόδων και  ανάπτυξης ευαίσθητων και αξιόπιστων διαγνωστικών εργαλείων γλωσσικής αξιολόγησης και γλωσσικής αποκατάστασης σε παιδιατρικό και προσχολικό πληθυσμό.

Το ΘΕΡΑΠΟ στοχεύει:

  • στη μελέτη της πρώιμης γλωσσικής ανάπτυξης σε τυπικούς και μη τυπικούς πληθυσμούς μέσω συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων ομιλίας από παιδιά στην Κύπρο
  • στη μελέτη της τυπικής εξέλιξης γλωσσικών δεξιοτήτων που θεωρείται απαραίτητη για τη δημιουργία έγκυρων και ευαίσθητων εργαλείων ανίχνευσης, αξιολόγησης και διάγνωσης και αποκατάστασης προβλημάτων ομιλίας
  • στην εκπόνηση μελετών που εξετάζουν σειρά από γλωσσικά χαρακτηριστικά σε παιδιά με πρώιμη γλωσσική καθυστέρηση με απώτερο στόχο τον προσδιορισμό προγνωστικών παραγόντων που συμβάλουν στην εξέλιξη της χρόνιας γλωσσικής διαταραχής
  • στην ανάπτυξη σύγχρονων μεθόδων διάγνωσης και αποκατάστασης προβλημάτων ομιλίας
  • στην προαγωγή των επιστημών αποκατάστασης λόγου σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο