Το Εργαστήριο μας

Το εργαστήριο αποτελείται από ένα δωμάτιο ελέγχου και ένα δωμάτιο με ηχομόνωση το οποίο προσφέρει αξιολόγηση και συλλογή δεδομένων μέχρι και τριών ατόμων. Στο εργαστήριο υπάρχουν εγκατεστημένοι τρεις σταθεροί και δύο φορητοί υπολογιστές οι οποίοι χρησιμοποιούνται για τη συλλογή και τη διαχείριση των δεδομένων. Επίσης, οι υπολογιστές χρησιμοποιούνται για το σχεδιασμό και την εκπόνηση διαφόρων πειραμάτων.  Το εργαστήριο είναι διαμορφωμένο σε τέσσερις σταθμούς εργασίας που επιτρέπουν τη χρήση λογισμικών προγραμμάτων για την ανάλυση του λόγου, την καταγραφή, συλλογή και ανάλυση δεδομένων που εστιάζονται στην τυπική και μη τυπική λεκτική συμπεριφορά (φωνολογική ανάπτυξη, πρώιμα γλωσσικά χαρακτηριστικά τυπικής και μη τυπικής ανάπτυξης, παράγοντες επικινδυνότητας διαταραχών φώνησης, ανάπτυξη προγραμμάτων εναλλακτικής και επαυξητικής επικοινωνίας, γλωσσικός φαινότυπος σε γενετικά σύνδρομα). Συγκεκριμένοι υπολογιστές προσφέρουν πρόσβαση σε λογισμικά για την ανάλυση των  δεδομένων (π.χ. SPSS). Στο δεύτερος χώρος του Θ.ΕΡ.ΑΠΟ διεξάγονται οι αξιολογήσεις και η συλλογή των δεδομένων. Ο χώρος είναι εξοπλισμένος με δύο ευπροσάρμοστες υψηλής ανάλυσης κάμερες τοίχου και μικρόφωνα γραφείου που χρησιμοποιούνται για την συλλογή δεδομένων ήχου και εικόνας (βίντεο) κατά την διάρκεια τυποποιημένων αξιολογήσεων και δειγμάτων συνομιλίας μεταξύ παιδιού και ερευνητή. Το συγκεκριμένο δωμάτια είναι επίσης προσβάσιμο για παρατήρηση από ένα διπλό καθρέφτη. Όλοι οι χώροι είναι εξοπλισμένοι με επίπλωση και διακόσμηση που προσφέρουν ένα φιλικό προς τα παιδιά περιβάλλον για την αλληλεπίδραση μεταξύ γονέων, παιδιών, και ερευνητών. Στην παρούσα περίοδο οι ερευνητικοί πυλώνες οι οποίοι το Θ.ΕΡ.ΑΠΟ ασχολείται είναι οι εξής: φώνηση, γλωσσική ανάπτυξη, σπάνια γενετικά σύνδρομα και εναλλακτική και επαυξητική επικοινωνία.